EK предоставя всеобщ достъп до софтуер в полза на предприятията, новаторите и областите от обществен интерес

София, 8 декември 2021 г. Европейската комисия предоставя всеобщ достъп до софтуер в полза на предприятията, новаторите и областите от обществен интерес Прочети повече

EK приветства политическото споразумение за Европейската година на младежта

София, 8 декември 2021 г. Европейската комисия приветства политическото споразумение за Европейската година на младежта Европейската комисия приветства политическото споразумение, постигнато от Прочети повече

EK приема преразгледано съобщение относно застраховането на краткосрочни експортни кредити

София, 6 декември 2021 г. Европейската комисия приема преразгледано съобщение относно застраховането на краткосрочни експортни кредити Европейската комисия прие преразгледано съобщение относно застраховането Прочети повече

EK приема преразгледани насоки относно държавните помощи при рисково финансиране

София, 6 декември 2021 г. Европейската комисия приема преразгледани насоки относно държавните помощи при рисково финансиране Европейската комисия прие преразгледани насоки относно държавните помощи за Прочети повече

Държавна помощ: Европейската комисия одобрява увеличение на капитала на Фонда на фондовете в размер на 11,2 млн. евро

София, 2 декември 2021 г. Европейската комисия одобри увеличение на капитала на Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ) в размер на Прочети повече