Координация на икономическите политики: ЕК определя насоки за справяне с енергийната криза и за повишаване на екологосъобразността и цифровизацията на Европа

София, 22 ноември 2022 г. Координация на икономическите политики: Комисията определя насоки за справяне с енергийната криза и за повишаване Прочети повече

Румъния: показателите по механизма за сътрудничество и проверка са изпълнени в задоволителна степен

София, 22 ноември 2022 г. Румъния: показателите по механизма за сътрудничество и проверка са изпълнени в задоволителна степен Европейската комисия прие последния си Прочети повече