Категория: Европейска комисия Тагове:

EK приема преразгледани насоки относно държавните помощи при рисково финансиране

София, 6 декември 2021 г.

Европейската комисия приема преразгледани насоки относно държавните помощи при рисково финансиране

Европейската комисия прие преразгледани насоки относно държавните помощи за насърчаване на инвестициите в рисково финансиране (Насоки за рисково финансиране). Преразгледаните насоки ще се прилагат от 1 януари 2022 г. С тях се изясняват и опростяват правилата, съгласно които държавите членки могат да подкрепят и улесняват достъпа до финансиране за европейските стартиращи предприятия, малките и средните предприятия (МСП) и дружествата със средна капитализация, като същевременно се гарантират еднакви условия на конкуренция в рамките на единния пазар.

Комисията прие преразгледаните Насоки за рисково финансиране след оценка на действащите правила, проведена през 2019 г. като част от проверката за пригодност на държавната помощ и след обстойна консултация с всички заинтересовани страни по предложения преработен текст на Насоките. Това включваше държави членки, регионални и местни органи, бизнес сдружения и групи по интереси.

Оценката и консултацията потвърдиха, че Насоките за рисково финансиране са подходящи за целта, но също така показаха, че са необходими някои целенасочени корекции, включително разяснения на някои понятия и по-нататъшно рационализиране, за да се опростят допълнително съществуващите правила и да се изясни прилагането им.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Leave A Comment