Категория: Европейска комисия Тагове:

EK приема преразгледано съобщение относно застраховането на краткосрочни експортни кредити

София, 6 декември 2021 г.

Европейската комисия приема преразгледано съобщение относно застраховането на краткосрочни експортни кредити

Европейската комисия прие преразгледано съобщение относно застраховането на краткосрочни експортни кредити (наричано по-нататък „Съобщението за краткосрочните кредити“). В Съобщението за краткосрочните кредити се определят правила, с които i) да се гарантира, че държавната подкрепа за експортните кредити не нарушава конкуренцията между частните и публичните или публично подкрепяните застрахователи на експортни кредити, и ii) да се създадат равнопоставени условия на конкуренция между износителите в различните държави членки. Преразгледаното съобщение за краткосрочните кредити ще се прилага от 1 януари 2022 г.

През 2019 г. Комисията започна оценка на Съобщението за краткосрочните кредити от 2012 г. като част от проверката за пригодност на държавната помощ. Резултатите от оценката показаха, че по принцип правилата функционират добре и че са необходими само малки корекции с цел да се отразят пазарните развития.

Като се има предвид положителната обратна информация от заинтересованите страни по време на обществената консултация по предложения преработен текст на Съобщението за краткосрочните кредити, преразгледаното Съобщението за краткосрочните кредити включва редица целенасочени корекции. Например, със съобщението се изменят критериите за допустимост за малките и средните предприятия (МСП), които при определени обстоятелства могат да се възползват от държавно застраховане. Докато при предишните правила тази възможност съществуваше за МСП с годишен оборот от износ до 2 милиона евро, в новото Съобщение за краткосрочните кредити прагът беше повишен на 2,5 милиона евро;

Преразгледаното съобщение за краткосрочните кредити ще влезе в сила на 1 януари 2022 г. и няма краен срок на действие.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Лица за контакти с медиите:

Daniel FERRIE (+32 2 298 65 00)

Maria TSONI (+32 2 299 05 26)

Giulia ASTUTI (+32 2 295 53 44)

Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Leave A Comment