Категория: Европейска комисия Тагове:

EK приветства политическото споразумение за Европейската година на младежта

София, 8 декември 2021 г.

Европейската комисия приветства политическото споразумение за Европейската година на младежта

Европейската комисия приветства политическото споразумение, постигнато от Европейския парламент и Съвета, за обявяване на 2022 г. за Европейска година на младежта. След съобщението на председателя Фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2021 г., че 2022 г. следва да бъде „година, посветена на стойността на младите хора, които са посветили толкова много на другите“, през октомври Комисията представи официалното си предложение за обявяване 2022 г. за Европейска година на младежта.

През цялата 2022 г. Комисията ще координира редица дейности в тесен контакт с Европейския парламент, държавите членки, регионалните и местните органи, младежките организации и самите млади хора. Инициативите, които се разработват в рамките на Европейската година на младежта, ще бъдат подкрепени с 8 милиона евро от „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност – специалното допълнително финансиране за Европейската година на младежта, определено от бюджетния орган за 2022 г. Други програми и инструменти на Съюза също ще допринесат значително за целите и дейностите на Европейската година. Младите европейци ще се възползват от много възможности за придобиване на знания, умения и компетентности за професионалното си развитие и за засилване на гражданската си ангажираност за оформяне на бъдещето на Европа.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: “Благодаря на съзаконодателите за това, че постигнаха споразумение относно Европейската година на младежта в рекордно кратък срок. Всички ние разбираме колко е важно младите хора да бъдат поставени на преден план и да отбележим тяхната издръжливост след две години на предизвикателства. Приканвам всички млади европейци да участват в многобройните инициативи и действия, които ще предприемем от януари 2022 г. Искаме гласът им да бъде чут и да бъдат информирани за решенията, които ще вземем за тяхното бъдеще. Искаме тази година да доведе до конкретни действия, които ще продължат и много след 2022 г. Заедно ще превърнем тази година в успех.”

Повече информация ще намерите в документа тук.

Лица за контакти с медиите:

Sonya GOSPODINOVA (+32 2 296 69 53)

Célia DEJOND (+32 2 298 81 99)

Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Leave A Comment