Категория: Европейска комисия Тагове:

Кодекс на ЕС за полицейско сътрудничество

София, 8 декември 2021 г.

Кодекс на ЕС за полицейско сътрудничество

Европейската комисия предлага Кодекс на ЕС за полицейско сътрудничество, за да се засили сътрудничеството между държавите членки в областта на правоприлагането и да се предоставят на полицейските служители от ЕС по-модерни инструменти за обмен на информация. Тъй като голяма част от престъпниците извършват трансгранична дейност, полицейските служители в ЕС трябва да са в състояние да работят заедно бързо и ефикасно.

Кодексът за полицейско сътрудничество, който включва препоръка относно оперативното полицейско сътрудничество и нови правила относно обмена на информация, ще спомогне за подобряване на трансграничните операции, ще осигури ясни канали и срокове за обмен на информация и ще засили ролята на Европол. Освен това преработените правила относно автоматизирания обмен на някои категории данни ще спомогнат за много по-ефективното установяване на връзки между престъпленията в целия ЕС. Това ще спомогне за преодоляване на недостига на информация, за засилване на предотвратяването, разкриването и разследването на престъпления в ЕС и за укрепване на сигурността за всички в Европа.

Комисията днес публикува доклад и относно общия напредък в рамките на Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Лица за контакти с медиите:

Adalbert JAHNZ (+ 32 2 295 31 56)

Laura BERARD (+32 2 295 57 21)

Ciara BOTTOMLEY (+32 2 296 99 71)

Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Leave A Comment