Категория: Европейска комисия, Мария Габриел Тагове:

Мария Габриел: Културата е катализатор за устойчиво възстановяване на икономиките в ЕС

София, 8 декември 2021 г.

Мария Габриел: Културата е катализатор за устойчиво възстановяване на икономиките в ЕС

Културата е неизменна част от европейската и националната ни идентичност. Тя има силно социално и икономическо измерение. Секторите на културата и творчеството генерират около 4% от БВП на ЕС през 2019 г. и над 7 милиона работни места. Пандемията засегна сектора като цяло с 30% загуба на приходи. Важно е европейските институции, националните правителства, регионите и творческите сектори да обединим усилия за постигане на две цели – целенасочена подкрепа за културата и мобилизиране на културния и творческия потенциал за икономическото възстановяване на Европа.“ Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел в Брюксел по време на конференцията на високо равнище „Възстановяване на Европа чрез културата“, в която участва заедно с изтъкнатия френски композитор Жан-Мишел Жар. 

Събитието бе организирано от Европейската група на дружествата на автори и композитори GESAC, представляваща над 1 милион европейски творци. То събра водещи фигури от областта на културата и творчеството, европейските институции, националните правителства, регионалните и местни власти в дискусия за възстановяването на културата и за приноса на сектора за икономическото възстановяване на Европа.

Българският еврокомисар очерта водещите си инициативи в подкрепа на културата и творчеството. „Факт е, че за две години упорит труд направихме така, че културата за първи път да стои толкова високо в европейския дневен ред. С почти 13 милиарда евро финансиране ще подпомогнем сектора през следващите 6 години. Средствата идват от водещите програми в ресора ми „Творческа Европа“ и „Хоризонт Европа“, за които постигнахме най-силния бюджет в историята им. Новост е секторната подкрепа в сферата на музиката, литературата, архитектурата, културното наследство, дизайна и културния туризъм“, отбеляза Мария Габриел. В отговор на призива й държавите членки да заделят поне 2% от средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост в подкрепа на културата, е постигната целта на ниво ЕС с размер на инвестициите 9 милиарда евро. За подпомагане на творците в достъпа им към най-подходящото за тях финансиране, българският еврокомисар стартира платформата CulturEU – интерактивно ръководство за над 75 финансови източници в областта на културата.

Според Мария Габриел възстановяването на икономиките ни не е свързано само с финансова подкрепа. То е свързано и с начина, по който културата допринася за справяне с обществените предизвикателства, като например глобалната пандемия или климатичните промени. Тук идва мястото на инициативата „Нов европейски Баухаус“, която цели обединяване на света на науката и технологиите с този на изкуството и културата за създаване на естетически и приобщаващи места за живеене.


Имаме нужда от креативността и идеите на творческите и културните сектори, за да изпълним със съдържание новите инструменти за подкрепа на сектора. Необходимо е да отключим пълния потенциал на екосистемата на културата и творчеството и да я свържем с другите екосистеми за прилагане на интегриран подход и ефективни решения на обществените предизвикателства. Амбицията ми е да мобилизираме цялата екосистема на културата в подкрепа на нашите таланти и възстановяването на Европа”, заключи Мария Габриел.

Отдел “Преса и медии”

Представителство на ЕК в България

Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Leave A Comment