Категория: Европейска комисия Тагове:

С Европейския институт по иновации и технологии създаваме единна европейска платформа за образователни курсове

София, 10 януари 2023 г.

Новият Кампус цели да даде видимост на възможностите за обучение, предлагани от ЕИТ

Българският еврокомисар Мария Габриел представи в Брюксел новата си инициатива „Кампус на Европейския институт за иновации и технологии“ (ЕИТ) заедно с директора на ЕИТ Martin Kern и изпълнителния директор на „ЕИТ-Градска мобилност“ Maria Tsavachidis. Кампусът е нова онлайн платформа, чиято цел е да улесни достъпа до обучение в сферата на иновациите и предприемачеството. Платформата ще предостави обучителни курсове за ученици, студенти и възрастни, които искат да надградят уменията си в ключови за зеления и цифров преход сфери.

„Кампусът на ЕИТ е пример за приноса на образованието и обучението към развитието на иновациите в Европа. Видимост, добавена стойност и нови възможности – това са ключовите думи. С кампуса създаваме единно звено за информация и достъп до предлаганите от ЕИТ програми за професионално обучение. Платформата обединява десетки курсове за всички, които искат да придобият или разширят знанията си в различни области – от цифровизацията до културата, от климатичните промени до здравеопазването“, заяви Мария Габриел.  

Възможностите за обучение, които предоставя новата онлайн платформа, включват едночасови курсове, летни училища, курсове за професионално развитие, магистърски и докторантски програми. Първите курсове на Кампуса са в сферата на климатичните промени, суровините, храните и градската мобилност. „Започваме с 65 курса, но това е само началото. Целта ни е те да станат 250, а броят на обучаващите се да достигне 1 милион“, коментира още Мария Габриел.

„Няма иновации без образование и предприемачески умения. Кампусът е още една възможност за гражданите във всички региони на Европа да развият таланта и уменията си“, заключи българският еврокомисар.

Повече информация за Кампуса на Европейския институт за иновации и технологии: eit-virtualcampus.eu