ЕИСК приема кандидатури за Наградата за гражданското общество, посветена на психичното здраве

Уважаеми колеги,

От името на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в прикачения файл изпращаме информация относно 14-ото издание на Наградата за гражданското общество на ЕИСК, която тази година е посветена на психичното здраве. В тази връзка припомняме, че през юни 2023 г. Европейската комисия представи нов всеобхватен подход към психичното здраве. С 20 водещи инициативи и финансиране от ЕС в размер на 1.23 милиарда евро по линия на различни финансови инструменти, Комисията ще помогне на държавите членки да поставят на преден план хората и тяхното психично здраве.

За повече информация:

Всеобхватен подход към психичното здраве (europa.eu)

С уважение,

Отдел „Преса и медии“

Представителство на ЕК в България

Ел. поща: COMM-REP-BG-PRESS@ec.europa.eu

Интернет страница: https://bulgaria.representation.ec.europa.eu  

Последвайте нашите канали в социалните мрежи:

Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.