ЕК предлага правила за по-безопасни детски играчки

София, 28 юли 2023 г.

ЕК предлага правила за по-безопасни детски играчки

Европейската комисия предложи Регламент относно безопасността на детските играчки, с който се актуализират изискванията за безопасност, на които трябва да отговарят детските играчки, предлагани на европейския пазар.

Предложените правила ще повишат защитата на децата от вредни химикали и ще намалят опасните играчки, които все още се продават в ЕС, особено онлайн, като допълнително се уеднаквяват условията на конкуренция между тези, които се произвеждат в ЕС, и тези, които се внасят. С новия регламент ще бъде забранена употребата в детските играчки на химикалите, които засягат ендокринната и дихателната система или са токсични за конкретен орган.

Ще се изисква всички детски играчки да имат цифров продуктов паспорт, а нова ИТ-система ще проверява тези паспорти по външните граници на ЕС, включително за играчките, продавани онлайн.

Повече информация ще намерите тук.