ЕК отпуска 500 млн. евро за увеличаване на производството на боеприпаси за отбранителната промишленост на ЕС

ЕК отпуска 500 млн. евро за увеличаване на производството на боеприпаси за отбранителната промишленост на ЕС

Европейската комисия отпусна 500 милиона евро, предвидени в Акта в подкрепа на производството на боеприпаси (ASAP). Това ще позволи на европейската отбранителна промишленост да увеличи капацитета си за производство до 2 милиона боеприпаси годишно до края на 2025 г.

Комисията приключи оценката съгласно Регламента ASAP за рекордно кратко време и подбра 31 проекта за подпомагане на европейската промишленост при увеличаването на производството и готовността. Очаква се споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства с избраните кандидати да бъдат подписани през май 2024 г.

Комисията също така стартира работната програма за инструмента за укрепване на европейската отбранителна промишленост чрез съвместни обществени поръчки (EDIRPA) и четвъртата годишна работна програма на Европейския фонд за отбрана (ЕФО).

Взети заедно, тези програми разполагат с бюджет от почти 2 милиарда евро. Днешните стъпки за укрепване на европейската отбранителна технологична и индустриална база се предприемат след приемането на първата по рода си Европейска стратегия за отбранителната промишленост (ЕСЗД) и свързаното с нея предложение за Европейска програма за отбранителна промишленост (EDIP).

С приемането на EDIRPA и стартирането на съответните покани за представяне на предложения Комисията за първи път стимулира държавите членки да придобиват съвместно отбранителни продукти, обслужващи най-неотложните и критични нужди, особено тези, произтичащи от агресията на Русия срещу Украйна. С общ бюджет от 310 милиона евро, работната програма на EDIRPA ще подпомага съвместното възлагане на обществени поръчки в областта на производството на боеприпаси и на противовъздушната и противоракетна отбрана. Крайният срок за представяне на предложения е 25 юли 2024 г.

Допълнителна информация е налична в съобщението за медиите и в тематичния информационен документ „Въпроси и отговори“.