ЕК прие препоръка с мерки срещу фалшификатите и защита на интелектуалната собственост

София, 19 март 2024 г.

ЕК прие препоръка за борба с фалшификатите и защита на интелектуалната собственост

Европейската комисия прие препоръка с мерки за борба с фалшифицирането онлайн и офлайн и за по-ефективно прилагане на правата върху интелектуалната собственост.

Препоръката, известна още като инструментариум на ЕС срещу фалшифицирането, има за цел да насърчи сътрудничеството между носителите на права, доставчиците на услуги и правоприлагащите органи. Това са политически инициативи за борба с фалшифицирането и укрепване на прилагането на правата върху интелектуалната собственост чрез въвеждане на специфични инструменти за повишаване на капацитета на бизнеса и способността му да защитават по-добре своите нематериални активи, включително срещу кибер-кражби.

Комисията ще направи оценка на въздействието на препоръката в срок от три години след приемането ѝ. Препоръката е продължение на Плана за действие в областта на интелектуалната собственост от 2020 г., в който Комисията се ангажира да подобри правоприлагането в областта на интелектуалната собственост, като прие Законодателния акт за цифровите услуги и създаде инструментариум срещу фалшифицирането, който ще бъде приет с настоящата препоръка.

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, заяви: „Борбата с фалшифицирането е ключов елемент за запазване на нашата иновативна среда. Единственият начин за постигане на напредък е държавите членки да се координират и да си сътрудничат едновременно, за да работят в тази насока.

Повече информация можете да намерите в съобщението за медиите и документа „въпроси и отговори“.