EK мобилизира финансиране за научни изследвания и иновации за екологичния и цифровия преход

София, 17 април 2024 г.

Европейската комисия мобилизира финансиране за научни изследвания и иновации за екологичния и цифровия преход

Европейската комисия прие изменение на работната програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ за периода 2023—24 г. С изменението се мобилизира неразпределено преди това финансиране по линия на „Хоризонт Европа“, за да се увеличи бюджетът за 2024 г. с почти 1,4 милиарда евро до общо 7,3 милиарда евро.

Това изменение включва инвестиция в размер на близо 650 милиона евро в мисиите на ЕС, чиято цел е да се допринесе за решаването на някои от предизвикателствата, пред които е изправена Европа, например превръщане на повече от 100 града в неутрални по отношение на климата, механизъм „Нов европейски Баухаус“, както и експериментални действия, които разкриват възможности за научни изследвания и иновации на ЕС за повече нови участници, наред с други новости.

Повече информация за настоящата актуализация на работната програма на „Хоризонт Европа“ ще намерите тук.