ЕК стартира Алианса за критично важните лекарства

ЕК стартира Алианса за критично важните лекарства

Органът на Европейската комисия за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA), който работи с Белгийското председателство на Съвета на ЕС, постави началото на Алианса за критично важните лекарства в рамките на неформалното заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на министрите на здравеопазването като част от действията за изграждане на силен Европейски здравен съюз.

Алиансът обединява националните органи, промишлеността, здравните организации, представителите на гражданското общество, Комисията и агенциите на ЕС и се стреми да формулира най-добрите мерки за справяне и избягване на недостига на лекарства от критично значение.

Алиансът, обявен за първи път от Комисията през октомври 2023 г., ще се съсредоточи върху промишлената политика и ще допълни реформата на европейското законодателство в областта на фармацевтичните продукти, предложена от Комисията. Това е пряк отговор на призива на над 23 държави членки за по-голяма стратегическа автономност в сектора.

След открита покана за изразяване на интерес, стартирана на 16 януари 2024 г., Алиансът вече има около 250 регистрирани членове, включително правителствени агенции, дружества и организации.

Допълнителна информация е налична в съобщението за медиите.