Влиза в сила първият закон на ЕС за защита на независимостта и плурализма на медиите

София, 7 май 2024 г.

Влиза в сила първият закон на ЕС за защита на независимостта и плурализма на медиите

Днес влиза в сила Европейският законодателен акт за свободата на медиите — набор от безпрецедентни правила за защита на независимостта и плурализма на медиите. Това ново законодателство предоставя гаранции срещу политическа намеса в редакционните решения и срещу наблюдението на журналисти. Законът гарантира, че медиите могат да функционират по-лесно на вътрешния пазар и онлайн. Освен това регламентът има за цел да гарантира независимостта и стабилното финансиране на обществените медии, както и прозрачността на собствеността върху медиите и на разпределението на държавната реклама. 

Предложен от Комисията през септември 2022 г., регламентът въвежда защитни мерки за правото на медиен плурализъм, които ще започнат да се прилагат в срок от 6 месеца. Повече подробности относно графика за прилагането могат да бъдат намерени в тази инфографика. Повече информация относно действията на Комисията в подкрепа на свободата и плурализма на медиите и безопасността на журналистите е достъпна онлайн.