Работен семинар „Мисия Земя“

На 16 април 2022 г. в Добрич бе проведен работен семинар „Мисия Земя“ на тема изменението на климата и околната среда и възможностите за въздействие. По време на семинара участниците получиха компетентна информация и обсъдиха изменението на климата, околната среда и възможностите за нейното опазване. Събитието започна с представяне на Европа Директно Добрич и неговите услуги. Екологът г-жа Теодора Петкова представи основните причини за изменението на климата и последствията от него. Бяха излъчени различни видеоклипове от Европейската комисия на следните теми: 10 факта за климатa по света; План относно целта за климата до 2030 г.; Европейски пакт за климата. Всеки участник получи информационни материали свързани със зелената сделка, как ще бъде реализирана тя и брошура на тема „Неутрални по отношение на климата“. След презентацията участниците изрязаха от хартия дъбови листа, върху които написаха проблеми, свързани с изменението на климата и възможности за тяхното решаване и ги поставиха върху дървото. Дървото е и част от арт инсталацията „Мисия Земя“ и беше изложено на площада пред Младежки център Добрич по време на Седмицата на Земята. Подготвени бяха и постери за изложба по темата. Изложбата, глобусът и плакатите бяха представени на площада, където останаха изложени през цялата седмица. В семинара се включиха 13 ученика, 1 преподавател по география, както и представител на Младежки център Добрич.