Информационен ден „Европа в моето училище” – СУ “П.Р. Славейков”

На 09 май 2022 г. се проведе информационен ден „Европа в моето училище” в СУ „П.Р. Славейков” в град Добрич. Събитието започна с Химна на Европа и кратко представяне на услугите на Европа Директно Добрич. Чрез брошури и информационни материали учениците се запознаха с историята на ЕС, как Европейската икономическа област (ЕИО) се превръща в  Европейски съюз (ЕС), как функционира ЕС. Участниците също получиха карта-игра „Европейският съюз и неговите съседи“ , като веднага започнаха да попълват столиците на ЕС.

Срещата продължи с излъчване на кратки видеоклипове – Какво е ЕС?, Какво направи ЕС за мен?, Какво е Европейски парламент?, Какво е единен пазар на ЕС?, Какво получаваме от ЕС? , както и други интересни кратки информативни видеоклипове.

След кратка дискусия на учениците беше представена играта „Нека опознаем Европа“ (https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/lets-explore-europe_en). Поради интереса на учениците, играта бе изиграна два пъти.

В инициативата се включиха 23 ученици на възраст над 12 години и един учител.