Информационен щанд по време на Празникът на гърнетата в Крушари

На 11 юни в центъра на с. Крушари се проведе 12-ото издание на „Празника на гърнетата – кулинарната академия на Добруджа“.  На празника присъстваха граждани и жители на област Добрич, както и представители на местни инициативни групи и медии. Европа Директно Добрич участва с изнесен информационен щанд. На щанда бяха разпространени различни информационни материали от Европейската комисия на следните теми: Земеделие и развитие на селските райони; Еврозоната – кратък справочник; Кратък справочни за еврото; Единна валута за единна Европа; Мрежата Натура 2000 – Множество възможности за туризъм, развлекателни дейности и продукти от природата; Студентската харта ЕРАЗЪМ; Модернизиране на ЕС с чиста енергия; Устойчиво използване на природните ресурси – Неутрални по отношение на климата; Екомаркировката на ЕС за козметични материали; Здравето на почвата – извличане на ползите от доброто състояние на почвата за храната, хората, природата и климата; Творческа – Европа 2021 – 2027;

Щандът беше посетен от около 50 посетителя.