Информационен ден „Европа в моето училище” – “П.Р. Славейков”

На 26 май 2022 г. се проведе информационен ден „Европа в моето училище” в училище „П.Р.Славейков” в град Добрич. Събитието започна с кратко представяне на услугите на Europe Direct Добрич. Чрез брошури и информационни материали учениците се запознаха с историята на ЕС, как ЕИО се превръща в ЕС, как са се взимали решения в ЕС.

Присъстващите се запознаха и с приоритетите на ЕС, със Зелената сделка, с възможностите на ERASMUS +, с европейските платформи School Education Gateway https://schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm  и Learning cornerhttps://europa.eu/learning-corner/learning-corner_bg, както и с най-новата студентска харта на Еразъм+.

Участниците получиха и картата „Европейският съюз и неговите съседи“

В събитието участваха общо 55 участници – 32 ученици над 16 години, 4 учители, 1 директор, 1 заместник-директор и 5 представители на организации.