Поредица от обучения на екологична тема ЕКО ЛЯТО

На 4, 5, 6 и 7 юли 2022 Европа Директно Добрич съвместно с Младежки Център Добрич проведе поредица от обучения на екологична тема ЕКО ЛЯТО под наслов „Здравословната околна среда за справедливо общество“.

Обученията се проведоха в Центъра за защита на природата и животните в град Добрич. На всички участници бяха представени услугите на центъра в Добрич, бяха раздадени комплекти от информационни материали от Европейската Комисия на екологични теми, като например: Здравето на почвата; Как да спестим ел. енергия; Как да събираме отпадъци разделно; Как да опазим природата; Как се произвежда възобновяема енергия и др.

На обученията беше изнесена лекция от директора на зоопарка, която застъпи актуални екологични теми, сред които:

Какво вреди на природата в Европа; Изменението на климата — основната възникваща заплаха за природата, как световния климат се променя следствие на дейностите извършвани от човека; Какво е екологично земеделие; Как земеделието оказва най-голям натиск върху природата; Замърсяване на водите, въздуха и почвата; Как урбанизацията вреди на природата; Какво е екологичен отпечатък и как се изчислява той; Как можем да намалим екологичния си отпечатък; Какво е въздействието от замърсителите на въздуха върху здравето на хората; Генериране на Енергия от възобновяеми източници в Европа и др.

В обученията се включиха общо 58 ученика на възраст 13-14 години.