Среща с представители на центрове на Европа Директно от Румъния

На 26.08.2022, в Държавен културен институт „Двореца“ гр. Балчик, Европа Директно Добрич бе домакин на среща с представители на центрове на Европа Директно от Румъния от градовете Букурещ, Търговище и Вълча, заедно с техни доброволци.

По време на срещата партньорите разказаха за дейностите и услугите, които съответният център извършва с цел популяризиране на европейските ценности в подкрепа на местните и национални общности – събития по специфични теми, изнесени щандове, месечни бюлетини, дебати, конкурси и др.

Интерес предизвика  опита на румънците при организиране на неформалните дейности, като форум-театър, в който са се включили някои от гостуващите доброволци.

Участници в събитието:  39 от Румъния и 2 от България.