Презентация и щанд по време на международния форум „Българско наследство“.

На 24.08.2022 Европа Директно Добрич посети град Балчик и участва с презентация и щанд по време на международния форум „Българско наследство“.

Събитието събра млади писатели, артисти, художници, краеведи, историци, етнолози, литературоведи и други заинтересовани страни.

Бе направена кратка презентация на услугите на мрежата Европа Директно Добрич, като след това беше разположен и щанд с информационни материали от Европейския съюз на различни теми, като например: Земеделие и развитие на селските райони; Еврозоната – кратък справочник; Кратък справочни за еврото; Единна валута за единна Европа; Мрежата Натура 2000 – Множество възможности за туризъм, развлекателни дейности и продукти от природата; Студентската харта ЕРАЗЪМ; Модернизиране на ЕС с чиста енергия; Устойчиво използване на природните ресурси – Неутрални по отношение на климата; Екомаркировката на ЕС за козметични материали; Здравето на почвата – извличане на ползите от доброто състояние на почвата за храната, хората, природата и климата; Творческа – Европа 2021 – 2027; Участниците във форума проявиха интерес към информационните материали, като повечето от тях си взеха пълен комплект.

На събитието присъстваха повече от 50 души.