Представяне на мрежата и проекта „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“

На 24.01.2023 г. в залата на Общински съвет гр. Шабла бе проведена среща за представяне на мрежата и проекта „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“. Събитието бе свързано с Приоритет: „Конференция за бъдещето на Европа“ (Граждански диалог). Целта беше участниците да се запознаят с проекта и мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“. На срещата присъстваха 13 души, сред които общински съветници, кмет и 2 заместник кмета. По време на събитието експерт от Европа Директно Добрич отговори на въпроси, свързани с мрежата, а именно:

Кой може да участва по принцип; Какво предлага мрежата? Как общината може да участва в мрежата; Каква е разликата между партньор и член и какви точно са ролите на определеното лице и на кандидатстващия местен публичен орган; Каква е ролята на партньорите; Може ли кметът да бъде член? Какъв е препоръчителният профил на местен съветник, който да бъде назначен за член на мрежата; Колко дълго разговорът ще остане отворен; Защо трябва да участва местна власт или общински съветник; Има ли разходи по проекта за общината; Страните извън ЕС отговарят ли на условията за участие. Всички участници получиха информация за официалния уебсайт на мрежата, подробна информация за формуляра за кандидатстване и как може да бъде попълнен и подаден, както и декларацията по БЕЛК, която трябва да бъде подписана и изпратена заедно с формуляра за кандидатстване.