Mестна конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“

На 07.02.2023 г. Българска телеграфна агенция организира в Добрич местна конференция по проект „Европа в България: Общо бъдеще“. Събитието беше свързано с общите политики на ЕС. Целта беше участниците да бъдат запознати с проекта „Европа в България: Общо бъдеще“, кохезионните политики, платформата Next Generation EU и Националния план за възстановяване и устойчивост.

В срещата участваха областният управител на Добрич, зам.-кметът по икономическо развитие и европейски фондове на Община Добрич, ръководителят на областния информационен център в Добрич, кметът на Каварна, началникът на дирекция „Хуманитарни дейности, европейски проекти, програми и икономическа политика“ в община Добрич, ръководителят на Европа Директно Добричг-жа Татяна Гичева и медии.

Участниците коментираха възможностите за развитие на Североизточния регион, споделиха информация за реализирани европроекти и предстоящи такива. На срещата присъстваха общо 9 участници, сред които кметове, заместник-кметове, началници на отдели и представители на медиите.