Практическа онлайн информационна среща за представяне на процедура BG-RRP-3.006

Центровете „Европа директно“ в Добрич, Благоевград, Враца, Габрово и Бургас, които са с приемни структури Търговско-промишлените палати в съответните градове представиха на бизнеса в своите региони процедурата за изграждане на собствени ВЕИ в комбинация с батерии по Плана за възстановяване и устойчивост.

На 15 март 2023 г. бе проведена практическа онлайн информационна среща за представяне на процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

В събитието взеха участие над 70 представители на фирми в съответните региони, които проявяват интерес за кандидатстване по процедурата, управлявана от Министерството на иновациите и растежа.

Срещата беше открита от ръководителите на центровете „Европа директно“, които подчертаха значимостта на подобни мерки за бизнеса по Плана за възстановяване и устойчивост в условия на енергиен трансформация в контекста на плана RePowerEU и преход към различен вид икономика – зелена, дигитална, конкурентоспособна. Николай Николов, управител на фирма за разработка и управление на проекти CMN Projects представи подробности за основните параметри и целите на процедурата, изискванията и условията за допустимост на кандидатите, както и процеса на кандидатстване, оценка и договаряне. Във втория панел участниците бяха запознати с изискванията при проектиране и експлоатация на фотоволтаични системи за собствено потребление от доц. д-р инж. Пламен Цанков, зам. ректор на Техническия университет в Габрово. Срещата завърши с представяне на проект SME Energy – управление на енергийния отпечатък на МСП от Веселин Цветков, експерт в ТПП – Враца.

Презентации от събитието: ТУК