Щанд по време на Трудовата борса в гр.Добрич

На 28.03.2023 Европа Директно Добрич ще участва с щанд на специализираната трудова борса, която се организира от Дирекция “Бюро по труда” в гр. Добрич.  

Идеята на организираната трудова борса е безработните и работодателите да имат възможност да обменят координати, изисквания и очаквания. Борсата ще се проведе във  фоайето на Младежки център “Захари Стоянов” от 10:00 часа. 

Целта на щанда е да се популяризират местните центрове за ПОО, да се разпространи информационна брошура, съдържаща полезна информация за тях и възможностите за обучение и квалификации и придобиване на нови умения, които те предлагат на гражданите.