ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРС „МОЯТА ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ“

Европа Директно Добрич и Младежки център – Добрич организират ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРС „МОЯТА ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ“.

Цел
Децата и младите хора да уловят в един фотографски кадър безкрайната красота в необятната природа на България и да пречупят през своя поглед идеята за “зелена” трансформация – съхранена природа, ограничаване на ефектите от климатичните промени, качествен живот с чист въздух и др.

Условия за участие

• Право на участие имат деца и младежи от страната на възраст между 12 и 19 години, разпределени в две възрастови групи:

Първа възрастова група: 12 – 15 години

Втора възрастова група: 16 – 19 години 

• до 3 броя авторски снимки, формат JPEG с максимален размер на снимката до 10 МB всяка.

• фотографиите да са придружени с кратко заглавие, информация за мястото на което е направена снимката, трите имена на участника, години, адрес, телефонен номер (за обратна връзка).

• фотографиите да са направени през периода 2022-2023 година.

• снимките да бъдат оригинални, без тяхното заснемане да излага на риск здравето и живота на техния автор и/или други участници.

Начин за участие във фотоконкурса:

• УЧАСТНИЦИ – снимките изпращайте на имейл: mcd.konkurs@gmail.com   от 18 април до 18 май 2023 г.

• ЖУРИРАНЕ– всички снимки на участниците във фотоконкурса ще бъдат включени в специално създадена за целта публикация, със заглавие „МОЯТА ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ“ . Публикацията ще може да бъде намерена във Facebook страницата на Младежки център Добрич

https://www.facebook.com/YouthCenterDobrich от 22 – 29 май, където може да се гласува онлайн за харесваните фотографии.

www.ycd.bg – интернет сайт на Младежки център – Добрич

https://europedirectdobrich.eu – интернет сайт на Европа Директно Добрич

https://www.facebook.com/YouthCenterDobrich – фейсбук страница на Младежки център – Добрич

https://www.facebook.com/EuropeDirectDobrich/ – фейсбук страница на Европа Директно Добрич

• НАГРАДИ – победителите ще получат предметни награди от 05 – 09 юни 2023 г. на място в Младежки център Добрич, град Добрич, пл.Стария орех №1 или на подаден адрес от участниците.

  • Обработване на лични данни и публичност

С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни в конкурса да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

  • Авторски права

С участието си в конкурса авторите предоставят правата върху снимките за използването им с нетърговски цели от Младежки център Добрич и Европа Директно Добрич. В случай на използване на снимките имената на авторите задължително ще бъдат посочвани.

За контакт:

Силвия Венелинова, Младежки център – Добрич

тел.: 058 602 691; 0884 311 428

e-mail: mcd.konkurs@gmail.com

или

Татяна Гичева, Европа Директно Добрич

тел.: 058 601472

e-mail: europedirectdobrich@gmail.com