Щанд по време на фест „Умея и ще успея“.

Европа Директно Добрич ще участва с щанд по време на фест „Умея и ще успея“. Инициативата ще се проведе на 10 май 2023 г. от 15:30 до 17:30 на площад Свобода, като целта е да бъде отбелязана Европейската година на уменията 2023 г. чрез популяризиране сред широката общественост на възможностите за образование, обучение и придобиването на умения чрез европейски средства.

На информационният щанд чрез брошури и информационни материали ще бъдат представени политиките, програмите и приоритетите на Европейския съюз в сферата на образованието, обучението и новите умения пред широката общественост.

В инициативата ще се включат и представители на професионалните училища от област Добрич, Центъра за развитие на човешките ресурси в качеството си Национална агенция по програмите Еразъм+ и Европейския корпус за солидарност, Дирекция „Бюро по труда“ Добрич като Национална EURES мрежа, Добруджански технологичен колеж-Добрич, Висше училище по мениджмънт Добрич и центрове за професионално обучение в гр. Добрич.