„Работилница за енергийно ефективни модели“

„Да“ на зелената енергия!

„Работилница за енергийно ефективни модели“ – това бе темата на практическо съорганизирано събитие на Европа Директно с Младежки център Добрич, което се проведе в МЦ на 26 април, за популяризиране на мерките и възможностите за намаляване на въглеродния отпечатък и енергийната интензивност.

Преди да пристъпят към изготвяне на макети на вятърни мелници, учениците 9а клас от Езикова гимназия Добрич, бяха запознати в дискусия и прожекция на видео клипове с проблемните факти в света по отношение на климата, с политиките на Европа относно ограничаване на вредните емисии, с Плана за климата,  какво представлява въглеродният отпечатък и какво означава климатична неутралност.

Екипът на Европа Директно и представителите на Младежки център Добрич провокираха младежите да помислят и споделят защо трябва да ни е грижа и как всеки от нас може да ограничи въглеродния отпечатък.