Щанд по време на празника на град Тервел

На 6 май 2023 г. Европа Директно Добрич участва с щанд на празника на град Тервел с цел популяризиране на стратегическите и годишни приоритети на ЕС, както и дейността на Европа Директно Добрич сред гражданите на Тервел. Участието беше с подкрепата на Местна инициативна група Тервел-Крушари и Община Тервел.

На тържеството присъстваха жители на град Тервел и областта, представители на местни инициативни групи, различни читалища и пенсионерски клубове, ученици от училищата в град Тервел.

На щанда бяха разпространени различни информационни материали от Европейската комисия по следните теми, включително, но не само:

– Обща селскостопанска политика; Еврозоната – кратък справочник; Бърза справка за еврото; Единна валута за единна Европа; Европейска зелена сделка; NextgenEU.

Щандът беше посетен от около 60 посетители.