Радиопредаване на тема „върховенството на закона, демокрация и зачитане на европейските ценности“

Ценностите, на които се основава Европейския съюз и тяхното прилагане в нашата страна, бяха дискутирани с представителите на местната власт – кметовете на Добрич и Шабла –  Йордан Йорданов и Мариян Жечев, които са членове на мрежа от представители на местното самоуправление в ЕС, по проект на Европейската комисия „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“. В разговора участва и адвокат Юрий Митев, представител на адвокатурата като институция, която защитава правата на хората.

Местната власт е тази, която на практика е проводник на политиките на местно ниво, чрез които се утвърждават ценностите на Европейския съюз,  и същевременно посредник между тях и обикновените хора.  От действията на местната власт до голяма степен зависи нашето усещане за принадлежност към този съюз на ценности, посочи в началото Татяна Гичева – ръководител на Европа Директно Добрич. Тя припомни и тези ценности – Човешко достойнството, Свобода, Демокрация, Равенство, Върховенство на закона и Права на човека.

Ние сме пълноправен член, но имаме още много път да извървим, докато стигнем европейските ценности. Европа не е само съюз, Европа – това са хората, заяви кметът на Добрич Йордан Йорданов. Българите все още разделят България и Европа, което смятам, че с годините ще осъзнаем, че ние сме европейци, не само защото сме част от една общност, а защото България заслужава да бъде на своя европейски път, посочи Йорданов.

Мисля, че в България сме в позицията на достигащи ценностите на Европа, защото в годините преди това сме били в съвсем различни състезания, каза кметът на Община Шабла Мариян Жечев. Той обаче вижда промяна в добра посока, като според него има изравняване с колегите му от Европа и това все по-ясно ще се вижда в следващите години. Не сме далеч от времето, в което почти няма да има различие като правила и норми на поведение, смята Жечев. 

Според адвокат Юрий Митев ценностите на Европейския съюз не трябва да бъдат разглеждани като по-специални. Напротив, всяка една от тях е общочовешка ценност. Друг е въпросът, че тези ценности не трябва да бъдат само прокламирани, но и да се познават от гражданите на Европейския съюз и ежедневно да се отстояват. Местните власти трябва да създават условия да се превърнат в неписани правила и да следят дали се спазват, заяви адвокат Митев.

Татяна Гичева припомни, че мрежата от представители на местното самоуправление в ЕС, по проект на Европейската комисия „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“, с цел подобряване на комуникацията по въпросите на ЕС, чрез партньорство между европейските структури и структурите на местното самоуправление. Тя е отворена за участие. Към днешна дата в нея са се включили близо 500 общински съветници, или кметове от цяла Европа, а от България за момента са 23.

ВРЪЗКА КЪМ РАДИО ПРЕДАВАНЕТО – КЛИКНИ ТУК