Среща с представителите на европейските мрежи на територията на област добрич

На 09.05.2023 г. в залата на ТПП Добрич се проведе събитие „Среща с представителите на европейските мрежи на територията на област Добрич“. Целева група бяха представители на европейските мрежи на територията на област Добрич. В срещата участваха – Областен информационен център Добрич, Местна инициативна група Добрич, Местна инициативна група Тервел – Крушари, Местна инициативна група Балчик – Генерал Тошево, Местна рибарска инициативна група – Шабла-Каварна-Балчик, EURES съветникът на Бюрото по труда в гр. Добрич и представители на Гимназията по икономика и финанси „Васил Левски“, която е сред училищата-посланици на Европейския парламент.

По време на срещата всеки участник представи накратко своите дейности и услуги. Бяха обсъдени различни идеи за партньорства между организациите. Сътрудничеството ще позволи по-добра информираност на гражданите относно политиките и приоритетите на ЕС. Всички участници изразиха желание за съвместно организиране на събития и инициативи на територията на област Добрич.

На събитието присъстваха 12 души. На всички бяха раздадени различни информационни листовки и брошури по теми от ЕС.