Щанд по време на празника на град Балчик

На 24.05.2023 г. в Деня на град Балчик, Европа Директно Добрич участва с щанд с цел популяризиране на стратегическите и годишни приоритети на ЕС,  както и дейността на центъра Европа Директно Добрич.  

Щандът бе разположен първоначално на входа на читалището в град Балчик, където бе проведена тържествената сесия на Общинския съвет за удостояването с награди на ученици, учители и културни дейци. Тук участниците в официалната церемония по случай Деня на Балчик получиха информация за услугите на Център Европа Директно и информация по различни европейски теми.

След церемонията щандът бе изнесен на открито, където гражданите и широката общественост от град Балчик имаха възможност да получат брошури и информационни материали на различни теми, като: Защита на личните данни, Кратък справочник за Еврото, Еврозоната и др.