Пилотна присъствена мотивационна среща за ученици на тема „Моето кариерно развитие“

Пилотна присъствена мотивационна среща за ученици на тема „Моето кариерно развитие“ – използване на приложения за самооценка на възможностите и уменията за избор на подходяща кариера и професия ще организира Европа Директно Добрич в партньорство с Частна езикова гимназия „Леонардо“. Да Винчи”.
Приоритет на ЕС беше Европейската година на уменията, която започна на 8 май – Денят на Европа.
Целевата група са младежи от Частна езикова гимназия „Леонардо да Винчи“. Целта е да се използват приложения за самооценка на възможностите и уменията за избор на подходяща кариера и професия.