Пилотна присъствена мотивационна среща за ученици на тема „Моето кариерно развитие“ бе организирана от Европа Директно Добрич

Пилотна присъствена мотивационна среща за ученици на тема „Моето кариерно развитие“ – използване на приложения за самооценка на възможностите и уменията за избор на подходяща кариера и професия бе организирана от Европа Директно Добрич в партньорство с Частна езикова гимназия „Леонардо“. Да Винчи”.
Приоритетът на ЕС беше Европейската година на уменията, която започна на 8 май – Денят на Европа. Целевата група бяха младежи от Частна езикова гимназия „Леонардо да Винчи“. Целта беше да се използват приложения за самооценка на възможностите и уменията за избор на подходяща кариера и професия.
Г-жа Татяна Гичева от Европа Директно Добрич представи основните цели на центъра, както и направи въведение към инструментите за самооценка. Тя обясни, че първата стъпка при избора на професия, кариерно ориентиране и образование, която може да осигури достъп до желаната работа, е самооценката на личните качества, интереси и умения.

В рамките на проекта MOWE UP на ТПП Добрич бяха създадени три инструмента за кариерна самооценка, чиято цел е да оценят онези качества на личността, които са важни за успешната кариера.
Трите инструмента – Инструмент за самооценка на личността (лични качества), Инструмент за самооценка на индивидуалните интереси и Инструмент за самооценка на уменията и знанията, които могат да се прилагат в различни професии – се основават на предсказуемо мислене, което позволява на всеки да направи собствена оценка на вашите лични познания, вашите очаквания за кариера и развитие, вашите собствени умения, които могат да бъдат приложени в други области на развитие.

Учениците се регистрираха в платформата https://moweup.eu и попълваха тестовете на лаптоп или от мобилния си телефон. На срещата присъстваха 21 ученици от 11 и 12 клас и 3 учители.

SELF-ASSESSMENT TOOLShttps://moweup.eu/bg/products/11-инструменти-за-самооценка