ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ „Земеделието в Плана за възстановяване и устойчивост и Новата Обща селскостопанска политика”.

На 30 август 2023г, в рамките на XXXI-то изложение „Селското стопанство и всичко за него”, организирано от „Добрички Панаир“ АД ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ проведе ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ „Земеделието в Плана за възстановяване и устойчивост и Новата Обща селскостопанска политика”.

Земеделски производители, фирми от областта на селското стопанство, агрономи, представители на Областни дирекции „Земеделие“ и „Безопасност на храните“,  ДФ „Земеделие“, община Добрич, Добруджански земеделски институт, Икономически и Технически Университет Варна и други заинтересовани лица се запознаха с възможностите за финансиране, предлагани в НПВУ и Стратегическия план (в продължение на политиката на ПРСР)  – инвестиции в технологична и екологична модернизация, ефективно управление на води в земеделски стопанства, както и с бъдещи интервенции по Стратегическия план предоставяне на земеделските стопани и други участници в селскостопанския сектор.

Лектор бе Димитър Манов, управител на консултантска фирма Сибола, която се занимава с подготовката и управлението на европейски проекти в областта на земеделието, агробизнеса, индустрията, енергийната ефективност, иновациите, туризма и други. Димитър Манов, е широко признат като авторитет и експерт в областта, участвайки активно в публични дискусии в цялата страна.