Тренинг “Инструментариум на учителя по гражданско образование”

На 12 септември 2023 Европа Директно Добрич проведе тренинг “Инструментариум на учителя по гражданско образование”.

На събитието бяха представени два материала: МЕТОДИКА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ” и ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА УЧИТЕЛЯ ПО „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ”

На събитието взеха участие учители от област Добрич, преподаващи Гражданско образование.

Материали за сваляне

МЕТОДИКА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ”

ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА УЧИТЕЛЯ ПО „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ”