Kонференция „Зелен преход и кръгова икономика – възможности за финансиране и добри практики“

На 11 септември 2023 Европа Директно проведе конференция под надслов „Зелен преход и кръгова икономика – възможности за финансиране и добри практики“. Събитието бе проведено хибридно и имаше за цел да запознае участниците с възможностите за финансиране и добри практики свързани с част 2 от НПВУ – Иновативна България – 2.A.3 Интелигентна индустрия (Инвестиция 2: Програма за икономическа трансформация, Фонд 2 – „Зелен преход“ и кръгова икономика”).

В първата част на събитието Г-н Герман Германов, Главен секретар на ТПП Добрич, представи накратко какво е Кръгова икономика и защо тя е важна, видовете кръгови бизнес модели, какво прави ЕС за преминаване към  кръгова икономика, Плана за действие за кръгова икономика на ЕC, неговите цели и приоритетни области. Посочени бяха добри практики и възможности за финансиране на европейско и национално ниво – Хоризонт Европа, Програма Лайф, Иновационен фонд, Европейски фонд за кръгова биоикономика, програмата за Общ пазар, Структурни и кохезионни фондове и ПВУ.

Втората част бе отделена изцяло на процедурата BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“. Г-жа Правда Димова, консултант по подготовка и управление на проекти, разясни на участниците в подробности възможностите за финансиране, критериите за допустимост и недопустимост, бюджетите, целите на финансирането, приложимите режими за минимални/държавни помощи, допустимите и недопустими дейности.

Част от събитието бе и кино прожекция на късометражни документални филми “Кръгова икономика” с добри практики.

В събитието се включиха 29 представители на бизнеса, неправителствени организации, консултанти и представители на академичните сфери.

Материали за сваляне

Презентация за кръгова икономика

Презентация – Процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“

За гледане: