Насоки за учителите и преподавателите

КАК ДА РАЗПОЗНАВАМЕ ДЕЗИНФОМРАЦИЯТА И ДА СЕ БОРИМ С НЕЯРЪКОВОДСТВО ЗА УЧИТЕЛИ

СВАЛИ ТУК

НАСОКИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ЗА СПРАВЯНЕ С ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЦИФРОВАТА ГРАМОТНОСТ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ.

СВАЛЕТЕ БРОШУРАТА ОТ ТУК


ЕТИЧНИ НАСОКИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (ИИ) И НА ДАННИ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ

СВАЛЕТЕ БРОШУРАТА ОТ ТУК


КАК ДА РАЗПОЗНАВАМЕ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА И ДА СЕ БОРИМ С НЕЯ

СВАЛЕТЕ БРОШУРАТА ОТ ТУК