Информационно събитие – Актуални възможности за финансиране с европейски средства – Каварна

ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ и ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ДОБРИЧ имат удоволствието да Ви поканят да се включите в информационно събитие на тема:

„Актуални възможности за финансиране с европейски средства“

Срещата ще се състои на 24 ноември (петък) 2023 г. от 10:00 ч в Видеозала, ет.2 в заседателната зала на Община Каварна.

Събитието е насочено към общински експерти, кметове и кметски наместници, работодатели, представители на местния бизнес, образователни институции, неправителствения сектор, земеделски стопани, граждани, медии и други заинтересовани лица.

Ще бъдат представени възможностите за финансиране на:

  • образователните институции, свързани с образователната интеграция, приобщаващото образование и модернизацията му;
  • работодатели за възможностите заподобряване на работната среда, насърчаване на заетостта и развитието на умения;
  • фирми, за да повишат иновационната си дейност с европейски средства;
  • земеделски производители и фирми от областта на селското стопанство за инвестиции, модернизация и повишаване на конкурентоспособността им чрез Плана за възстановяване и устойчивост и Новата Обща селскостопанска политика, представено от Европа Директно Добрич;
  • сдружения на собствениците за енергийна ефективност на жилищни сгради;
  • заети лица за включване в обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и обучени по цифрова компетентност;
  • безработни лица за обучения чрез ваучери и субсидирана заетост;
  • родители за осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на деца и чрез услуги за улесняване достъпа до заетост
  • и други заинтересовани лица.

Експертите ще акцентират на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, дейности и разходи, както и начина на кандидатстване. Ще бъдат предоставени информационни и рекламни материали.

Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!