Актуални възможности за финансиране с европейски средства – Генерал Тошево

На 6 ноември 2023 г. от 10:00 ч. във видеозалата в сградата на Община Генерал Тошево бе проведено информационно събитие „Актуални възможности за финансиране с европейски средства“.

Събитието бе организирано съвместно с ОИЦ Добри и бе насочено към общински експерти, кметове и кметски наместници, работодатели, представители на местния бизнес, образователни институции, неправителствения сектор, земеделски стопани, граждани, медии и други заинтересовани лица.

Г-жа. Татяна Гичева от Европа Директно Добрич запозна присъстващите с насочените към земеделските производители интервенции от Плана за възстановяване и устойчивост, както и с новата Обща селскостопанска политика на ЕС за периода 2023-2027 г.

Експертите от ОИЦ Добрич представиха актуалните и предстоящи процедури за кандидатстване по Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021-2027 г., както и процедурата за енергийно обновяване на жилищни сгради по Плана за възстановяване и устойчивост.

Експертите акцентираха върху целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, дейности и разходи, както и начина на кандидатстване.

Презентация за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост