„Европа в твоето училище“ – СУ “Асен Златаров” гр. Шабла

„Европа в твоето училище“

Като част от инициативите „Европа в твоето училище“, на 29.11.2023 г. в СУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ в гр. Шабла, бе проведена среща с ученици  от XI и XII клас.

Тя бе организирана съвместно от Център Европа Директно Добрич и кмета – Мариян Жечев, който е един от българските представители в Европейската мрежа, създадена по проект на Европейската комисия „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“, с цел подобряване на комуникацията по въпросите на ЕС, чрез партньорство между европейските структури и структурите на местното самоуправление.

Застъпените теми бяха свързани с дезинформацията и еврото.

След въвеждаща презентация относно що е то дезинформация,  каква е разликата между мнение и факт, какви стъпки да се следват за проверка на фактите и разпознаване на дезинформацията, учениците бяха провокирани да се замислят дали източниците на информация, които използват, а това са най-често социалните мрежи, са достоверни, как биха могли да се противопоставят на разпространението на фалшиви, или подвеждащи новини.

Чрез видео клипове бяха представени различни сфери, засегнати от дезинформацията, като това, дали България получава по-малко средства от ЕС, отколкото получава; войната в Украйна и КОВИД пандемията; Зеления пакт; приемането на еврото в България.

Учениците с интерес изгледаха и клипове за еврозоната и пътят на България към еврото.

Те получиха „Кратък справочник за еврото“ (издание на службата за публикации на ЕС), с информация за етапите през които преминава, правилата за въвеждане, ползите за гражданите и бизнеса,  ролята на еврото на международно равнище, митове и факти.

Освен това им бе предоставен информационен лист с образователни платформи на Европейския съюз като ЕВРОПЕЙСКА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ – SCHOOL EDUCATION GATEWAY PLATFORM https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/index.htm; SELFIE (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии) https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_bg ; КЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЕС (LEARNING CORNER) https://europa.eu/learning-corner/learning-corner_bg ; ПРОГРАМА ЗА УЧИЛИЩА ПОСЛАНИЦИ https://youth.europarl.europa.eu/bg/educators/learning-resources.html, а в края на срещата,  г-н Жечев се пошегува с пример за невярна информация, че „От утре до края на лятото ще бъдете във ваканция“ и раздаде на всички подаръци от ЕК – индукционни зарядни устройства.

Презентация за дезинформацията: Свали тук

Обрзователни платформи на ЕС: Свали тук

Видеота: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXtGs8wh-7N6FlGyuasImuiJgIv6uQ9JQ