„Европа в твоето училище“ – финансово-стопанска гимназия “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- гр. Добрич

„Европа в твоето училище“

Като част от инициативите „Европа в твоето училище“, на 06.12.2023 г. във финансово-стопанска гимназия “Васил Левски” в гр. Добрич, бе проведена среща с ученици  от IX клас. Тя бе организирана от Център Европа Директно Добрич.

Застъпените теми бяха свързани с дезинформацията и еврото.

След въвеждаща презентация относно що е то дезинформация,  каква е разликата между мнение и факт, какви стъпки да се следват за проверка на фактите и разпознаване на дезинформацията, учениците бяха провокирани да се замислят дали източниците на информация, които използват, а това са най-често социалните мрежи, са достоверни, как биха могли да се противопоставят на разпространението на фалшиви, или подвеждащи новини.

Чрез видео клипове бяха представени различни сфери, засегнати от дезинформацията, като това, дали България получава по-малко средства от ЕС, отколкото получава; войната в Украйна и КОВИД пандемията; Зеления пакт; приемането на еврото в България.

Учениците с интерес изгледаха и клипове за еврозоната и пътят на България към еврото.

Те получиха „Кратък справочник за еврото“ (издание на службата за публикации на ЕС), с информация за етапите през които преминава, правилата за въвеждане, ползите за гражданите и бизнеса,  ролята на еврото на международно равнище, митове и факти.

Освен това им бе предоставен информационен лист с образователни платформи на Европейския съюз като ЕВРОПЕЙСКА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ – SCHOOL EDUCATION GATEWAY PLATFORM https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/index.htm; SELFIE (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии) https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_bg ; КЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЕС (LEARNING CORNER) https://europa.eu/learning-corner/learning-corner_bg ; ПРОГРАМА ЗА УЧИЛИЩА ПОСЛАНИЦИ https://youth.europarl.europa.eu/bg/educators/learning-resources.html

Презентация за дезинформацията: Свали тук

Обрзователни платформи на ЕС: Свали тук

Видеота: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXtGs8wh-7N6FlGyuasImuiJgIv6uQ9JQ