Среща с ученици „Да гласувам „ЗА“ на изборите за Европейски парламент“ в Шабла

На 15 май 2024 Европа Директно Добрич проведе среща свързана с предстоящите избори за Европейски парламент – в град Шабла. В срещата взеха участие кметът на града г-н Мариян Жечев – член на мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“ (BELC) и ученици от СОУ “Проф. д-р Асен Златаров”, на които предстои за първи път да упражнят правото си на вот.

Бяха представени накратко институциите на Европейския съюз, какво представлява Европейският парламент, с какви правомощия разполага Европейският парламент, кого избираме на европейските избори и колко често се провеждат те, колко депутати ще бъдат избрани, за какви партии гласуваме на изборите, кой може да гласува, къде и как може да се гласува, защо е важно да се гласува и какво ще се случи след изборите.

Младежите споделиха своята мотивация за гласуване и акцентираха върху отговорността при участието в демократичните процеси чрез гласуване.

Бе обърнато внимание на дезинформацията по темата и че всеки трябва да бъде критичен по отношение на това, което чете в Интернет, да се доверява само на надеждни и проверени източници.  

Изборите за Европейски парламент през 2024 г. ще определят как заедно ще се изправим пред едни от най-трудните времена за нашето съвремие. Те ще окажат силно въздействие върху общата политическа посока на Европейския съюз, включително върху бъдещето на градовете и регионите. Демокрацията не е даденост, а всички сме призвани да я отстояваме.

Презентация

Плейлиста с видеота за Европейските избори:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLXtGs8wh-7N5WcdFzdFmDkkPy2cElm8nQ

Снимки