Среща с ученици „Да гласувам „ЗА“ на изборите за Европейски парламент“ в Добрич

На 06 юни 2024 Европа Директно Добрич проведе среща свързана с предстоящите избори за Европейски парламент – в град Добрич. В срещата взеха участие ученици от ПГ по Туризъм “П.К.Яворов”, на които предстои за първи път да упражнят правото си на вот.

Бяха представени накратко институциите на Европейския съюз, какво представлява Европейският парламент, с какви правомощия разполага Европейският парламент, кого избираме на европейските избори и колко често се провеждат те, колко депутати ще бъдат избрани, за какви партии гласуваме на изборите, кой може да гласува, къде и как може да се гласува, защо е важно да се гласува и какво ще се случи след изборите.

Младежите споделиха своята мотивация за гласуване и акцентираха върху отговорността при участието в демократичните процеси чрез гласуване.

Бе обърнато внимание на дезинформацията по темата и че всеки трябва да бъде критичен по отношение на това, което чете в Интернет, да се доверява само на надеждни и проверени източници.  

Изборите за Европейски парламент през 2024 г. ще определят как заедно ще се изправим пред едни от най-трудните времена за нашето съвремие. Те ще окажат силно въздействие върху общата политическа посока на Европейския съюз, включително върху бъдещето на градовете и регионите. Демокрацията не е даденост, а всички сме призвани да я отстояваме.

Презентация

Плейлиста с видеота за Европейските избори:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLXtGs8wh-7N5WcdFzdFmDkkPy2cElm8nQ

Снимки