Info&Factsheets

ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ И ДОВЕРИЕ В ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

Подходът на ЕС към основан на доверие и високи постижения изкуствен интелект (ИИ) ще даде на гражданите увереност да възприемат тези технологии, насърчавайки същевременно предприятията да ги развиват.

Свали тук


Из космоса – Изгубеният астроном : ръководство за учителя

Легендарен астроном е изгубен сред звездите и чрез поредица от упражнения за разкриване на улики учениците Ви ще помогнат за откриването му. Този документ съдържа инструкции за Вас как да направите това упражнение от #scienceiswonderful и шест раздела, които трябва да бъдат разпечатани и поставени на всяка от работните станции на Вашите ученици.

Свали тук

Европейска комисия, Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“, Из космоса : изгубеният астроном : ръководство за учителя, Служба за публикации на Европейския съюз, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2766/606136


Из космоса – Изгубеният астроном : улики

Свали тук

Европейска комисия, Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“, Из космоса : изгубеният астроном : улики, Служба за публикации на Европейския съюз, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2766/70


Из космоса – Изгубеният астроном : за ученика

Свали тук

Европейска комисия, Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“, Из космоса : изгубеният астроном : за ученика, Служба за публикации на Европейския съюз, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2766/242426


Стая на загадките – Ръководство за учители

Увлекателна игра пъзел – ръководство за учители, с примери и методика на провеждане.

Свали тук

Европейска комисия, Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“, Стая на загадките : ръководство за учители, Служба за публикации на Европейския съюз, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2766/181316

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11