Info&Factsheets

За сваляне на документа, моля кликнете върху снимката.


Екомаркировката на ЕС за козметични продукти

Екомаркировката на ЕС е официалната екомаркировка на Европейския съюз за отлични екологични показатели. Екомаркировката на ЕС се присъжда на продукти, които са проектирани по устойчив начин, насърчават иновациите и допринасят за целта на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и за чиста и кръгова икономика с амбиция за нулево замърсяване за нетоксична околна среда. Потребителите все повече търсят здравословни и устойчиви козметични алтернативи. Чрез екомаркировката на ЕС промишлеността може да предложи истински и надеждни екологични алтернативи на конвенционалните козметични продукти и така да даде възможност на потребителите да правят информиран избор и да играят активна роля в екологичния преход. Критериите за екомаркировката на ЕС имат за цел да намалят въздействието на козметичните продукти върху въздуха, водата, почвата и биологичното разнообразие и да допринасят за чиста и кръгова икономика и за нетоксична околна среда.


Събиране на дължими парични суми в друга държава от ЕС

Може ли европейската процедура за искове с малък материален интерес да помогне на предприятието ми? Имате да вземате парични суми от клиент/клиентка или доставчик от друга държава от ЕС? Подаването на иск зад граница може да представлява проблем. Вие не искате в края на едно продължително съдебно дело в чужда държава да останете без средства. Но съществува рентабилен начин за възстановяване на дължимите ви парични средства: Европейската процедура за искове с малък материален интерес. Не е нужно да имате адвокат — можете да получите помощ за формулярите и процедурата е сравнително бърза. Не позволявайте на страха от загуба на парични средства да ви спре да осъществявате стопанска дейност зад граница.


План на Европейския съюз за правата на децата

Тази подходяща за деца версия на стратегията на ЕС за правата на децата (плана) е изготвена заедно с деца. Центърът за права на децата в Кралския университет в Белфаст, Северна Ирландия, събра две групи деца и младежи от две училища в Дъблин, Ирландия. Те работиха заедно, за да решат как основните послания на „плана“ да бъдат обяснени на децата в тази брошура. Оригиналната версия на „плана“ е изготвена на английски език. Национална мрежа за децата (член на Eurochild) помогна на деца да утвърдят „плана“, като прегледат превода на български език и се погрижат той също да е подходящ за деца.


Законът за данните – Пътят към цифровото десетилетие

Законът за данните ще предостави повече данни за ползване. Той ще въведе правила за това кой може да използва и да има достъп до данните, и за какви цели, във всички икономически сектори в ЕС.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9