Info&Factsheets


Информационен бюлетин “Отговорът на ЕС на войната в Украйна” – брой 2. В броя ще прочетете за:

  • Хронология — отговор на ЕС на руската инвазия в Украйна
  • Действия на ес в отговор на разрушаването на язовира в Украйна
  • Данни за контакт и информация за пътувания
  • Връзки по темата
  • Брошури относно солидарността на ес с Украйна
  • Списък на документите, публикувани в EUR-LEX, които се отнасят до мерките, предприети от ес в дух на солидарност с Украйна. Този списък включва мерки за подпомагане на Украйна, както и свързани с това ограничителни мерки

Свалете тук


Цифровото образование в европейските училища

ози доклад на “Евридика” акцентира върху две различни, но взаимно допълващи се перспективи на цифровото образование: развитието на цифрови компетентности, които са от значение за учащите и учителите, от една страна, и педагогическото използване на технологиите за подпомагане, подобряване и трансформиране на ученето и преподаването, от друга. Докладът обхваща различни области на цифровото образование, като започва с преглед на училищните учебни програми и резултатите от обучението, свързани с цифровите компетентности. Разгледано е развитието на специфичните компетентности на учителите по време на началното им образование и през цялата им кариера, както и оценяването на цифровите компетентности на учениците и използването на цифрови технологии за оценяване. Накрая докладът дава известна представа за настоящите национални стратегии и политики в областта на цифровото образование в училище. В приложенията е добавена конкретна информация по държави за училищните програми, рамките за компетентност на учителите, стратегиите на най‐високо равнище и агенциите, подкрепящи цифровото образование в училище. Докладът обхваща дигиталното образование в начален и среден курс на обучение за учебната 2018/19 година във всички 28 държави ‐ членки на ЕС, както и в Албания, Босна и Херцеговина, Швейцария, Исландия, Лихтенщайн, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сърбия и Турция ‐ общо 43 образователни системи.

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура, Евридика, Цифровото образование в европейските училища, Служба за публикации на Европейския съюз, 2023

Свали тук


Факти и числа за общата политика в областта на рибарството

С настоящата брошура Ви приканваме да се запознаете с многообразния и завладяващ свят на рибарството в Европейския съюз. В нея ще откриете ключови факти от цялата верига — от производството до потреблението. Ще научите за риболовните флотове, аквакултурата и търговията. Ще разберете какви са действията на Европейския съюз за гарантиране на екологичната, икономическата и социалната устойчивост на рибарството в ЕС, както и ролята на Съюза в работата по същите теми в световен мащаб. Чрез факти и числа ще добиете представа за успешните примери в областта на устойчивия риболов и в крайбрежните икономики в ЕС.

Европейска комисия, Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“, Факти и числа за общата политика в областта на рибарството : основни статистически данни : 2022 г, Служба за публикации на Европейския съюз, 2023

Свали тук


Пътуване в Европа 2023 г.

Добре дошли в изданието на „Пътуване в Европа“ за 2023 г.! Голямата новина за пътуващите тази година е, че на 1 януари Хърватия стана 27-ият член на Шенгенското пространство. Това означава, че са премахнати проверките на лицата, преминаващи границите между Хърватия и другите държави в Шенгенското пространство — най-голямата зона за свободно пътуване в света. Хърватия прие и еврото, което означава, че понастоящем около 347 милиона граждани в ЕС използват една и съща валута. Ако посещавате Гърция, Унгария или Румъния, не забравяйте да разгледате тазгодишните европейски столици на културата. Ако пък сте в Кипър или Испания, защо не се запознаете с европейските столици за интелигентен туризъм? Където и да пътувате в Европа, бъдете внимателни и се забавлявайте!

Европейска комисия, Генерална дирекция „Комуникации“, Пътуване в Европа 2023 г, Служба за публикации на Европейския съюз, 2023

Свали тук


Цялостни училищни подходи към устойчивостта

Европейска комисия, Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“, Цялостни училищни подходи към устойчивостта : ключови послания, Служба за публикации на Европейския съюз, 2023

Свали тук


Какво представлява Икономическият и паричен съюз

Икономическият и паричен съюз (ИПС) е съществена част от процеса на европейска интеграция. ИПС допринася за икономическа стабилност, балансиран икономически растеж, висока заетост и устойчиви публични финанси в държавите членки. Както подсказва името му, ИПС се състои от два основни елемента: икономическата политика (координация на националните икономически и фискални политики на държавите членки) и паричната политика (която включва използване на единната валута (еврото) и обединяване на суверенитета върху паричната политика).

Съвет на Европейския съюз, Генералния секретар на Съвета, Какво представлява Икономическият и паричен съюз, Служба за публикации на Европейския съюз, 2023

Свали тук

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11