Info&Factsheets

Какво трябва да знаеш завременната закрила

Ако си без родителите си, възрастен човек (понякога наричан настойник или представител) ще ти помогне по отношение на твоите нужди, включително за процедурата.


Какво трябва да знаете завременната закрила

Временната закрила продължава до 4 март2023г. и може да се поднови автоматично заоще една година (за периоди от шест месеца), т.е. до 4 март 2024г. Този период може дабъде удължен с още една година в зависимост от ситуацията в Украйна.


Българо-украински пиктограми за ученици и учители

Този практически наръчник с пиктограми може да помогне на говорещите на български или украински език да преодолеят първоначалните прегради при общуване.


Подобряване на пътната безопасност и комфорта на водачите с помощта на цифровизацията

Интелигентните транспортни системи, като системите за планиране на пътувания, eCall и автоматизираните превозни средства, променят коренно начина, по който се придвижваме. Те могат да ни спестят време, да намалят емисиите и задръстванията и да опростят планирането на пътувания.


Студентска харта „еразъм“

Целта на програмата „Еразъм+“ е да се подпомогне образователното, професионалното и личностното развитие на участващите студенти и висшисти. Друга нейна цел е насърчаването на равните възможности и достъпа, приобщаването, многообразието и справедливостта във всички включени в нея действия. Накрая, програмата допринася за постигането на целите на ЕС, свързани с цифровата трансформация, устойчивото развитие и активното гражданство. Студентската харта „Еразъм“ отразява горепосочените ценности и приоритети, като има за цел да информира съответно участниците относно техните права и задължения, както и да гарантира успешното осъществяване на тяхната мобилност.


Цифрови права и принципи

Всички хора в ЕС следва да извлекат максимална полза от цифровата трансформация. Цифровите права и принципи ще направляват ЕС при утвърждаването на приобщаващо, проспериращо и устойчиво общество. Декларацията е първата от този вид в света. Тя ще бъде еталон за всеки в ЕС и насока за създателите на политики и за дружествата, които разработват цифрови технологии. Цифровите права и принципи ще бъдат отразени в действията и бъдещата работа на ЕС, както и във взаимодействието му с глобалните му партньори.


Да опознаем Европа!

Ние идваме от различни държави и говорим различни езици, но европейският континент е нашият общ дом. От самото начало на Европейския съюз (ЕС) държавите работят заедно, за да си помагат взаимно и да направят така, че да живеят задружно в мир. Скоро ще бъде ред на вашето поколение да поеме щафетата. Вие сте бъдещето на ЕС! Затова нека заедно да научим повече за ЕС.


Единни в разнообразието

Плакат за деца, изобразяващ карта на Европа и евромонети и евробанкноти. Използвани са множество рисунки за илюстриране на националните характеристики и традиции. До името на всяка страна от еврозоната стои евромонета.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11