Info&Factsheets

Многоезичен речник на новите думи


Цифрово бъдеще – Ползата за мен

Всички европейци могат да се възползват от предимствата на цифровизираното общество.


Изграждане на цифровото бъдеще на Европа

Всички ние усещаме цифровата трансформация в нашия живот. Стратегията на ЕС в областта на цифровите технологии ще накара тази трансформация да работи в полза на хората, икономиката и планетата в съответствие с ценностите на ЕС.


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11