Info&Factsheets

Пътят към цифровото десетилетие

За успешното реализиране до 2030 г. на цифровата трансформация в Европа е необходимо структурирано и тясно сътрудничество между ЕС и държавите членки. Така ще се подпомогне повишаването на цифровите мощности и възможности на Европа в четири основни области: умения, инфраструктри, обществени услуги, предприятия.


Цифровата икономика и общество

Цифровият единен пазар на ЕС има за цел да създаде възможности за гражданите и предприятията и да укрепи позицията на Европа като световен лидер в областта на цифровата икономика.


Цифрови зелени удостоверения

Цифровото зелено удостоверение е цифрово доказателство, че дадено лице е било ваксинирано срещу COVID-19, възстановило се е от COVID-19 или е получило отрицателен резултат от теста.


Състояние на Съюза за 2021 година

Всяка година през септември председателят на Европейската комисия произнася реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент, в която прави преглед на постигнатото през изминалата година и представя приоритетите за предстоящата година.


ЕС през 2020 година

Общ доклад за дейността на ЕС през 2020 година.


Европейски корпус за солидарност 2021—2027 г. Силата на единството.

Европейският корпус за солидарност е програма на ЕС за финансиране на млади хора, които желаят да участват в дейности за солидарност в различни области.


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11