Европейски институции

Съвет на Европейския съюз – В Съвета на ЕС, наричан неофициално Съвет, министри от всички страни членки обсъждат, изменят и приемат закони и координират политики. Министрите имат правомощия да ангажират своите правителства с действията, за които е постигната договореност на срещите.

Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube


Съд на Европейския съюз– Съдът на Европейския съюз тълкува правото на ЕС, за да се гарантира, че то се прилага еднакво във всички страни от Съюза, и разрешава правните спорове между националните правителства и институциите на ЕС.

Уебсайт | Twitter


Европейска централна банка (ЕЦБ) – Европейската централна банка (ЕЦБ) управлява еврото и определя и прилага икономическата и паричната политика на ЕС. Нейната основна цел е да поддържа ценовата стабилност, като по този начин подкрепя икономическия растеж и създаването на работни места.

Уебсайт | Instagram| Twitter | YouTube


Европейска комисия – Европейската комисия е политически независимият изпълнителен орган на ЕС. Тя отговаря за изготвянето на предложения за ново европейско законодателство и изпълнява решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС.

Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube


Европейски комитет на регионите – Европейският комитет на регионите е консултативен орган на ЕС, съставен от местни и регионални представители на изборни длъжности от 27-те страни от Съюза. В рамките на Комитета те могат да споделят мнението си за законодателството на ЕС, което пряко засяга регионите и градовете.

Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube


Европейски съвет – Европейският съвет е една от седемте официални институции на ЕС. Неговите заседания се провеждат (обикновено всяко тримесечие) под формата на срещи на върха между лидерите на ЕС, ръководени от постоянен председател.

Уебсайт


Сметна палата на ЕС – Европейската сметна палата отговаря за одита на финансите на ЕС. Като външен одитор на ЕС, тя спомага за подобряване на финансовото управление на ЕС и действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза.

Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube


Европейски комитет по защита на данните (ЕКЗД) – Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) е независим европейски орган, който допринася за единното прилагане на правилата относно защитата на данните навсякъде в Европейския съюз и насърчава сътрудничеството между органите за защита на данните в ЕС.

Уебсайт | Linkedin | Twitter


Pages: 1 2 3 4 5 6